Region Midtjylland foretager for tiden en registrering af korte veste. Indsamlingen forventes udvidet til at omfatte alle regioner, der måtte ønske at deltage.

Der indsamles materiale fra afholdte udstillinger i forbindelse med 
Landsforeningen Danske Folkedanseres landsstævner,
dragtkurser, fra private samt danske museer.

Det indsamlede materiale vil blive brugt til studier af de forskellige tidsperioders typiske udtryk.

  Det registrerede materiale - en oversigt i EXCEL xlsx-fil

Oversigt opdelt på ejer og navn på museum i EXCEL xlsx-fil

Oversigt opdelt efter udstilling og nummer i EXCEL.xls-fil

  Oversigt med foto PDF-fil

Skema til registrering

Forklaring til registrering.

Stilarter og karaktaristika KORTE VESTE

FASTE punkter på skema - oversigt