HOLD 6

GENSTANDSANALYSE MED OPMÅLING.

Eleverne er nu nået til 6. og sidste år, og skal i faget genstandsanalyse bruge al den viden, som de har lært i de første 5 år. 
Det være sig den teoretiske viden som tekniske kunnen.

Formålet med faget er at give eleverne mulighed for at iagttage, beskrive og tegne mønster af en original dragtdel fra Folkedans Danmarks studiesamling.

Samt vække deres interesse for selv at studere de gamle ting.

Der udleveres en dragtdel og gives introduktion i, hvordan en direkte opmåling kan foregå, så man får overført dragtdelen til et mønster på papir.

Dernæst skal dragtdelen beskrives i forhold til stoffer, syteknik og eventuelle omsyninger/ændringer.  
Ligeledes skal det vurderes fra hvilken tidsperiode snittet i dragtdelen kommer fra, og om der evt. er egnspræg på tøjet.

Der skal kommes med forslag til, hvordan man kan sammensætte en hel dragt med udgangspunkt i den vurderede dragtdel.

Alle oplysninger skal fremgå af en rapport, hvor elevernes overvejelser beskrives. 
Her skal der også gøres rede for, hvor oplysningerne/viden er fundet, det være sig fra undervisning, litteratur, malerier/tegninger eller andet.