HOLD 5

OPRETNING AF FRIT BRODERI.

På uddannelsens 5 år undervises 2 timer i opretning af det frie broderi, dvs. broderi som ikke er afhængig af stoffets tråde.

Undervisningen skal give eleverne en fornemmelse for mønstrenes opbygning, og på skånsom vis rette op på dem ud fra billeder og fotokopier.

Der vises eksempler på forskellige opretningsmetoder. En metode gennemgås i detaljer.