HOLD 3

TILSKÆRING AF VESTE

Der undervises i 7 timer i tilskæring af veste med udgangspunkt i de principper der findes i de gamle dragter.

Der gennemgås betydningen af måltagningen fx hvordan man skal tage højde for kroppens form og evt. skævheder, 
tegning af vestemønster ud fra givne mål, tilretning af model og forklaring om hvilke punkter der kan justeres.